Cơ sở vật chất

Sân tập                                                                   

 

Nhà Câu lạc bộ

Nhà hàng

Locker

TRANG AN GOLF & COUNTRY CLUB -  Address: Ky Phu Ward, Nho Quan District, Ninh Binh Province

Phone: +84 (0)2296 333 111 - Hotline: +84 (0)949 221 333 - EMAIL: mktg@trangangolf.com