Biểu phí mới 2021

 

TRANG AN GOLF & COUNTRY CLUB

- Address: Ky Phu Ward, Nho Quan District, Ninh Binh Province

- Phone: +84 2296 333 111 | Hotline:  +84 949 221 333/+84 357 773 311

- Email: Nhungnth@trangangolf.com | Thanhpt@trangangolf.com