Lời bài hát Talking to the Moon – Bruno Mars | Talking to the Moon Lyrics

Lời bài hát Talking to the Moon – Bruno Mars | Talking to the Moon Lyrics
Video bruno mars talking to moon lyrics

Talking to the Moon (Tạm dịch: Trò chuyện với mặt trăng) là một ca khúc rút từ album phòng thu đầu tiên của Bruno Mars – Doo-Wops & Hooligans. Bài hát miêu tả một chàng trai hằng đêm đều ngồi nói chuyện với mặt trăng, mặc kệ những lời đàm tiếu của người đời, vì chàng tin rằng người chàng yêu (và đã đánh mất) cũng đang nhìn lên mặt trăng, lắng nghe và trả lời chàng.

1. MV Talking to the Moon

2. Lời bài hát Talking to the Moon

[Verse 1]I know you’re somewhere out thereSomewhere far awayI want you back, I want you backMy neighbors think I’m crazyBut they don’t understandYou’re all I had, you’re all I had

[Pre-Chorus]At night when the stars light up my roomI sit by myself

[Chorus]Talking to the moonTryna get to youIn hopes you’re on the other side talking to me, tooOr am I a fool who sits alone talking to the moon?

[Verse 2]I’m feeling like I’m famous, the talk of the townThey say I’ve gone madYeah, I’ve gone madBut they don’t know what I know’Cause when the sun goes down, someone’s talking backYeah, they’re talking back, oh[Pre-Chorus]At night when the stars light up my roomI sit by myself

[Chorus]Talking to the moonTryna get to youIn hopes you’re on the other side talking to me, tooOr am I a fool who sits alone talking to the moon?

[Bridge]Do you ever hear me calling?Oh-oh-oh, oh-oh-oh’Cause every night, I’m talking to the moon

[Chorus]Still trying to get to youIn hopes you’re on the other side talking to me, tooOr am I a fool who sits alone talking to the moon?

  IS BRUNO MARS DEAD? THE TRUTH BEHIND THE VIRAL HOAX

[Outro]Oh-ohI know you’re somewhere out thereSomewhere far away

3. Talking to the Moon – Remix

4. Hợp âm Talking to the Moon

[C] I know you’re somewhere out there[E] Somewhere far away[Am] I want you [G] back[F] I want you back[C] My neighbors think I’m crazyBut the [E] y don’t understandYou’re a [Am] ll I [G] haveYou’re a [F] ll I haveA [Dm] t night when the starsli [G] ght up my roomI [Dm] sit by [G] myse lfTalking to the Mo [F] on [Am]Try to get to [Am] YouIn ho [F] pes you’re onthe ot [G] her sideT [Am] alking [G] t o me [Am] tooOr am I a fo [F] olwho sits alo [G] neTalking to the m [Am] oon [G][D] Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh[C] I’m feeling like I’m famousThe tal [E] k of the townThey say I’ve [Am] gone mad[G] Yeah[F] I’ve gone mad[C] But they don’t know what I knowCause whe [E] n the Sun goes downSomeone’s talk [Am] ing back[G] YeahThey’re tal [F] king back[Dm] At night when the stars[G] light up my roomI s [Dm] it by [G] mysel fTalking to the Mo [F] on [Am]Try to get to [Am] YouIn ho [F] pes you’re onthe ot [G] her side[Am] Talking [G] to me [Am] tooOr am I a [F] foolwho sits alo [G] neTalking to the mo [Am] on [G]

Xem thêm các lời bài hát khác của Bruno Mars tại đây:

Lời bài hát Leave the Door Open – Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic