Lời dịch I See Fire – Ed Sheeran

Lời dịch I See Fire – Ed Sheeran
Video ed sheeran i see fire

Là bài hát trong album nhạc phim The Hobbit: Desolation of Smaug (Người Hobbit: Đại chiến với rồng lửa), I See Fire là khúc tráng ca thể hiện ý chí quật cường, sẵn sàng hi sinh cùng đồng bào và anh em chiến hữu của người Hobbit trong giờ phút sinh tử.

Cùng Toomva học tiếng Anh qua lời dịch I See Fire nhé!

Thông tin nghệ sĩ

Ca sĩ Ed Sheeran

 • Tên đầy đủ: Edward Christopher Sheeran.
 • Ngày sinh: 17/02/1991
 • Quốc tịch: Halifax, Tây Yorkshire, Anh.
 • Thể loại nhạc: Pop, Folk Music.
 • Nghề nghiệp: Ca nhạc sĩ, Nhà sản xuất thu âm, Nghệ sĩ guitar.
 • Website của Ed Sheeran
 • Kênh YouTube của Ed Sheeran
 • Fanpage Facebook của Ed Sheeran
 • Twitter của Ed Sheeran
 • Instagram của Ed Sheeran
 • Spotify của Ed Sheeran

Video bài hát I See Fire – Ed Sheeran

Lời dịch I See Fire Song ngữ

Oh, misty eye of the mountain below

Hỡi con mắt mơ hồ của ngọn núi kia

Keep careful watch of my brothers’ souls

Hãy luôn dõi theo linh hồn những người anh em của ta

And should the sky be filled with fire and smoke

Dù cho bầu trời kia có phải chìm trong khói lửa

Keep watching over Durin’s sons

Thì cũng đừng rời mắt khỏi những người con của Durin

If this is to end in fire

Nếu như cuộc chiến này phải kết thúc trong biển lửa

Then we should all burn together

Ta nguyện cùng nhau hoá tro tàn

Watch the flames climb high into the night

Ta đứng nhìn ngọn lửa ngang nhiên leo tới tận trời đêm

Calling out Father, oh…

Thống thiết gọi Cha…

Stand by and we will

Hãy sát cánh bên nhau vì chúng ta sẽ phải

Watch the flames burn auburn on

Nhìn ngọn lửa dữ thiêu đốt cả mùa thu

The mountain side

Cao cao trên sườn núi kia

And if we should die tonight

Và nếu đêm nay ta có phải chết

Then we should all die together

Thì ta cũng được chết cùng nhau

Raise a glass of wine for the last time

Nào hãy nâng ly lần cuối

Calling out Father, oh…

Thống thiết gọi Cha…

Prepare as we will

Hãy vững lòng vì ta sẽ phải

Watch the flames burn auburn on

Nhìn ngọn lửa dữ thiêu đốt cả mùa thu

The mountain side

Cao cao trên sườn núi kia

Desolation comes upon the sky

Cảnh tượng hoang tàn đã xâm chiếm cả bầu trời

Now I see fire

Giờ đây trước mắt ta là biển lửa

Inside the mountain

Hừng hực sâu trong lòng núi

And I see fire

Trước mắt ta là biển lửa

Burning the trees

Thiêu rụi cả rừng cây

And I see fire

Trước mắt ta là biển lửa

Hollowing souls

Những linh hồn phiêu dạt

And I see fire

Trước mắt ta là biển lửa

Blood in the breeze

Máu anh em vương trong làn gió

And I hope that you remember me

  The Top 10 Ed Sheeran Songs

Mong người sẽ nhớ về ta

Oh, should my people fall

Đồng bào của ta lần lượt ngã xuống

Then surely I’ll do the same

Ta nguyện sẽ cùng họ hi sinh

Confined in mountain halls

Chịu giam cầm giữa vách núi

We got too close to the flame

Ta đã dấn thân bước đến gần ngọn lửa quá mất rồi

Calling out Father, oh…

Thống thiết gọi Cha…

Hold fast and we will

Hãy kiên cường vì ta sẽ phải

Watch the flames burn auburn on

Nhìn ngọn lửa dữ thiêu đốt cả mùa thu

The mountain side

Cao cao trên sườn núi kia

Desolation comes upon the sky

Cảnh tượng hoang tàn đã xâm chiếm cả bầu trời

Now I see fire

Giờ đây trước mắt ta là biển lửa

Inside the mountain

Hừng hực sâu trong lòng núi

And I see fire

Trước mắt ta là biển lửa

Burning the trees

Thiêu rụi cả rừng cây

And I see fire

Trước mắt ta là biển lửa

Hollowing souls

Những linh hồn phiêu dạt

And I see fire

Trước mắt ta là biển lửa

Blood in the breeze

Máu anh em vương trong làn gió

And I hope that you remember me

Mong người sẽ nhớ về ta

And if the night is burning

Nếu như đêm nay chìm trong biển lửa

I will cover my eyes

Ta sẽ phải che đi đôi mắt

For if the dark returns

Vì khi bóng tối trở về

Then my brothers will die

Ta sẽ chỉ còn thấy anh em nằm đó

And as the sky is falling down

Và khi bầu trời sập xuống

It crashed into this lonely town

Sập xuống chốn quạnh hiu này

And with that shadow upon the ground

Mình ta soi bóng dưới chân ta

I hear my people screaming out

Nghe vọng về tiếng đồng bào than khóc

Now I see fire

Giờ đây trước mắt ta là biển lửa

Inside the mountains

Hừng hực sâu trong lòng núi

I see fire

Trước mắt ta là biển lửa

Burning the trees

Thiêu rụi cả rừng cây

I see fire

Trước mắt ta là biển lửa

Hollowing souls

Những linh hồn phiêu dạt

I see fire

Trước mắt ta là biển lửa

Blood in the breeze

Máu anh em vương trong làn gió

I see fire

Trước mắt ta là biển lửa

Oh you know I saw a city burning out

Ôi, trước mắt ta là quê nhà đang rực cháy

And I see fire

Trước mắt ta là biển lửa

Feel the heat upon my skin, yeah

Bỏng rát da thịt ta

And I see fire

Trước mắt ta là biển lửa

And I see fire burn auburn on the mountain side

Trước mắt ta là biển lửa thiêu đốt cả mùa thu, cao cao trên sườn núi kia.

Lời bài hát I See Fire Tiếng Anh

Oh, misty eye of the mountain below

Keep careful watch of my brothers’ souls

And should the sky be filled with fire and smoke

  Ed Sheeran hangs out at local Brooklyn ‘lawyers’ pub after VIP show

Keep watching over Durin’s sons

If this is to end in fire

Then we should all burn together

Watch the flames climb high into the night

Calling out Father, oh…

Stand by and we will

Watch the flames burn auburn on

The mountain side

And if we should die tonight

Then we should all die together

Raise a glass of wine for the last time

Calling out Father, oh…

Prepare as we will

Watch the flames burn auburn on

The mountain side

Desolation comes upon the sky

Now I see fire

Inside the mountain

And I see fire

Burning the trees

And I see fire

Hollowing souls

And I see fire

Blood in the breeze

And I hope that you remember me

Oh, should my people fall

Then surely I’ll do the same

Confined in mountain halls

We got too close to the flame

Calling out Father, oh…

Hold fast and we will

Watch the flames burn auburn on

The mountain side

Desolation comes upon the sky

Now I see fire

Inside the mountain

And I see fire

Burning the trees

And I see fire

Hollowing souls

And I see fire

Blood in the breeze

And I hope that you remember me

And if the night is burning

I will cover my eyes

For if the dark returns

Then my brothers will die

And as the sky is falling down

It crashed into this lonely town

And with that shadow upon the ground

I hear my people screaming out

Now I see fire

Inside the mountains

I see fire

Burning the trees

I see fire

Hollowing souls

I see fire

Blood in the breeze

I see fire

Oh you know I saw a city burning out

And I see fire

Feel the heat upon my skin, yeah

And I see fire

And I see fire burn auburn on the mountain side

Lời dịch I See Fire Tiếng Việt

Hỡi con mắt mơ hồ của ngọn núi kia

Hãy luôn dõi theo linh hồn những người anh em của ta

Dù cho bầu trời kia có phải chìm trong khói lửa

Thì cũng đừng rời mắt khỏi những người con của Durin

Nếu như cuộc chiến này phải kết thúc trong biển lửa

Ta nguyện cùng nhau hoá tro tàn

Ta đứng nhìn ngọn lửa ngang nhiên leo tới tận trời đêm

Thống thiết gọi Cha…

Hãy sát cánh bên nhau vì chúng ta sẽ phải

Nhìn ngọn lửa dữ thiêu đốt cả mùa thu

Cao cao trên sườn núi kia

Và nếu đêm nay ta có phải chết

Thì ta cũng được chết cùng nhau

Nào hãy nâng ly lần cuối

Thống thiết gọi Cha…

Hãy vững lòng vì ta sẽ phải

Nhìn ngọn lửa dữ thiêu đốt cả mùa thu

Cao cao trên sườn núi kia

Cảnh tượng hoang tàn đã xâm chiếm cả bầu trời

Giờ đây trước mắt ta là biển lửa

Hừng hực sâu trong lòng núi

Trước mắt ta là biển lửa

Thiêu rụi cả rừng cây

Trước mắt ta là biển lửa

  What is Ed Sheeran’s net worth?

Những linh hồn phiêu dạt

Trước mắt ta là biển lửa

Máu anh em vương trong làn gió

Mong người sẽ nhớ về ta

Đồng bào của ta lần lượt ngã xuống

Ta nguyện sẽ cùng họ hi sinh

Chịu giam cầm giữa vách núi

Ta đã dấn thân bước đến gần ngọn lửa quá mất rồi

Thống thiết gọi Cha…

Hãy kiên cường vì ta sẽ phải

Nhìn ngọn lửa dữ thiêu đốt cả mùa thu

Cao cao trên sườn núi kia

Cảnh tượng hoang tàn đã xâm chiếm cả bầu trời

Giờ đây trước mắt ta là biển lửa

Hừng hực sâu trong lòng núi

Trước mắt ta là biển lửa

Thiêu rụi cả rừng cây

Trước mắt ta là biển lửa

Những linh hồn phiêu dạt

Trước mắt ta là biển lửa

Máu anh em vương trong làn gió

Mong người sẽ nhớ về ta

Nếu như đêm nay chìm trong biển lửa

Ta sẽ phải che đi đôi mắt

Vì khi bóng tối trở về

Ta sẽ chỉ còn thấy anh em nằm đó

Và khi bầu trời sập xuống

Sập xuống chốn quạnh hiu này

Mình ta soi bóng dưới chân ta

Nghe vọng về tiếng đồng bào than khóc

Giờ đây trước mắt ta là biển lửa

Hừng hực sâu trong lòng núi

Trước mắt ta là biển lửa

Thiêu rụi cả rừng cây

Trước mắt ta là biển lửa

Những linh hồn phiêu dạt

Trước mắt ta là biển lửa

Máu anh em vương trong làn gió

Trước mắt ta là biển lửa

Ôi, trước mắt ta là quê nhà đang rực cháy

Trước mắt ta là biển lửa

Bỏng rát da thịt ta

Trước mắt ta là biển lửa

Trước mắt ta là biển lửa thiêu đốt cả mùa thu, cao cao trên sườn núi kia.

Xem video phụ đề song ngữ

 • I See Fire phụ đề song ngữ Anh – Việt(Trong khi xem bạn có thể rê chuột vào từ tiếng Anh để tra từ điển. Rất tiện lợi!)

Download lời dịch

 • Download lời bài hát I See Fire song ngữ (pdf)(Bao gồm bản Song ngữ, bản Tiếng Anh và bản Tiếng Việt)

Trên đây là lời dịch I See Fire – Ed Sheeran mà Toomva muốn mang đến bạn.

Hãy thường xuyên ghé thăm chuyên mục Lời Dịch Bài Hát của Toomva để hiểu thêm ý nghĩa của những bài hát tiếng Anh khi được dịch sang tiếng Việt, bạn nhé!

Ngoài ra, Toomva xin giới thiệu tới bạn mục học Tiếng Anh qua bài hát trên Toomva với phụ đề song ngữ và chức năng tra từ điển ngay trong khi bạn đang xem bài hát, rất tiện lợi!

Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúc bạn có một ngày học tập, làm việc thật hiệu quả!